Nota de premsa recurs contencios-administratiu especial de protecció de drets fonamentals al TSJC

El sector dels parcs infantils a Catalunya ha sigut durant la pandèmia un dels més afectats. Es el que porta més temps tancat després de l´oci nocturn i en el disseny de les fases de re-obertura per part dels responsables de Salut de la Generalitat, s’ha establert el tancament dels parcs infantils privats en tots i cadascun dels trams definits, sense que a dia d’avui, aquests responsables hagin donat una sola raó sanitària que ho justifiqui, i que no sigui aplicable a la resta de sectors que poden obrir amb restriccions.

Després de mesos de tancament i amb una caiguda de la facturació de més del 90%, ja han desaparegut un 40% dels parcs infantils que hi havien abans de l’inici de la pandèmia. El tancament previst en el nou pla fins el mes de gener i, les altes despeses fixes de locals de grans superfícies, aboquen a la desaparició de la quasi totalitat del sector. 

El sector denuncia que no s´han pogut reunir ni un sol cop amb el responsables de Salut, ni han fet cas al protocol covid-19 enviat des de fa mesos, especialment restrictiu.

Per tot això, la Associació d´empresaris de parcs infantils de Catalunya (ADEPIC) presentarà demà dia 3 de decembre un Recurs Contenciós-Administratiu Especial de Protecció dels Drets Fonamentals al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya TSJCcontra la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la que es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-10 en el territori de Catalunya, adoptat pel Departament de Salut i d’Interior De la Generalitat de Catalunya.

Amb la presentació d`aquest recurs, ADEPIC espera que la situació es pugui capgirar i tornar a obrir el més aviat possible tots els parcs infantils privats a Catalunya, amb les restriccions i mesures de seguretat proposades.

ADEPIC

Barcelona a 2 de decembre de 2020