Cerramos

+ de 3.000 establiments de l’oci infantil a Espanya tancats o al 40%

+ 20.000 famílies afectades sense ingressos